Monday, March 11, 2013

Apa Jua..
..Apa jua di hadapan kamu,
belakang, kiri atau kanan
Pasti ia adalah alat
Untuk mendapat cinta Allah
Semata-mata

..

No comments: